پنجشنبه, 14 آذر, 1398 - 18:35

زبان ها

درباره ما

شرکت سیمان  UGC 80٪
موسسه اقتصادی و خودکفایی آزادگان 10٪
شرکت سرمایه گذاری امین صبا 10٪

 

نام واحد

ظرفیت

سنگ شکن 240 T/h
سالن خاک 14000 T
آسیاب مواد خام 115 T/h
سیلوی مواد خام 4400 T
کوره 1400 T/d
سیلوهای سیمان 11000 T
آسیابهای سیمان 1 و 2 70 T/h
بارگیرخانه 90 T/h

 

تحصیلات تعداد پرسنل
دکترای حرفه ای 1
فوق لیسانس 5
لیسانس 44
فوق دیپلم

11

دیپلم 85
زیر دیپلم 55