دوشنبه, 18 آذر, 1398 - 08:06

برگزاری مانور

در تاریخ 95/04/09 با هماهنگی مدیریت بحران شهرستان قشم و همکاری شرکت گاز استان هرمزگان و شهرستان، شرکت سیمان قشم، شبکه بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر و فرماندهی انتظامی شهرستان، مانوری با موضوع اقدامات تروریستی و خرابکارانه در محل ایستگاه CGS گاز شرکت سیمان قشم برگزار گردید. در این مانور تیمهای امداد و آتش نشانی از شرکت سیمان قشم، تیم چک و خنثی سازی بمب فرماندهی انتظامی قشم، تیم امداد و جمعیت هلال احمر قشم و اورژانس شهرستان قشم و تیم مدیریت بحران شهرستان حضور داشته که حضور این تیم ها در مانور در موعد مقرر و برنامه ریزی شده انجام پذیرفت و اهداف از پیش تعیین شده مانور ، بر اساس سناریو تدوین شده محقق گردید.