دوشنبه, 18 آذر, 1398 - 08:07

مراسم روز درختکاری

  به منظور ارج نهادن به هوای پاک و محیط زیست، همزمان با روز درختکاری مراسمی با حضور جمعی از مدیران و پرسنل سیمان قشم، در محل کارخانه برگزار گردید که در این مراسم تعداد 80 اصله نهال توسط مدیران و پرسنل کاشته شد.

جزئیات بیشتر به روایت تصویر...

                                                                                                        (روابط عمومی شرکت سیمان قشم)