پنجشنبه, 14 آذر, 1398 - 18:07

زبان ها

اخبار و رویدادها

فتح خرمشهر ، فتح خاک نیست،فتح ارزشهای اسلامی است.

خرمشهر شهر لاله های خونین است ،خرمشهر را خدا آزاد کرد. 

امام خمینی (ره)

 ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏ افزايد و گناهان را پاك مى‏ كند و آن ماه بركت است.ا

 ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است