شرکت سیمان قشم - صادرات سیمان بخ مقصد کویت

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۲۲:۰۰ کشتی MV AL WAKRA در اسکله کاوه پهلوگیری نموده و‌در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پس از پاس شدن کشتی ، در ساعت ۱۶:۰۰ بارگیری کشتی مذکور شروع گردید.پیش بینی می شود ظرف مدت ۴ روز بارگیری ۵۰۰۰ تن سیمان فله SRC به اتمام رسیده و شناور اسکله کاوه را به مقصد بندر شعیبه کویت ترک نماید.