فرم استخدامی

مشخصات فردی

YYYY slash MM slash DD
متولدین سال 1365 به بعد مجاز به ثبت نام می باشند
جنسیت(Required)
وضعیت تاهل(Required)

اطلاعات تماس

آدرس(Required)

تجارت کاری و تحصیلی

سابقه تحصیلی
سال اخذ مدرک
نام دانشگاه
رشته
معدل
مقطع تحصیلی
 
سوابق کاری
از سال
تا سال
نام موسسه
محل کار
عنوان سمت
علت ترک
 

شناسایی معرف

مشخصات دونفر آشنا به سوابق شما(Required)
نام و نام خانوادگی
شغل
نسبت
آدرس
شماره تماس
 

بارگزاری مدارک

Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, Max. file size: 2 MB.
تایید اطلاعات(Required)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .