مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت سیمان قشم از انتخاب شرکت سیمان قشم به عنوان واحد نمونه استاندارد برای پانزده سال متوالی خبر داد و گفت: در سمیناری که به مناسبت هفته جهانی استاندارد در مورخ 1401/7/28 در سالن الغدیر بندر کنگ به دعوت اداره کل استاندارد هرمزگان و به میزبانی اداره استاندارد بندرلنگه برگزار گردید، شرکت سیمان قشم به همراه 9 شرکت دیگر به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شدند. در این سمینار مدیر کل محترم اداره استاندارد استان جناب آقای سهیلی راد، فرماندار محترم بندرلنگه جناب آقای مرادزاده، امام جمعه اهل سنت و شیعه و فرمانده محترم بسیج حضور داشتند.

* فرهنگ حسینی * با بیان اینکه انتخاب شرکت سیمان قشم به عنوان واحد نمونه استانی برای پانزدهمین سال متوالی می باشد افزود: از بین 400 شرکت صنعتی استان حدود 10 شرکت به عنوان واحد های شایسته تقدیر در سال 1401 از طرف اداره کل استاندارد استان هرمزگان برگزیده شدند که با اهدا لوح و جوایزی از طرف این اداره کل مورد تقدیر قرار گرفتند و همچنین در این مراسم از مدیر عامل محترم شرکت سیمان قشم * جناب آقای مهندس عبدی* قدردانی بعمل آمد.

روابط عمومی شرکت سیمان قشم