گروهی از دانش اموزان دوره اول متوسطه شهرستان قشم به در راستای افزایش سطح علمی و آشنایی با حوزه صنعت از کارخانه سیمان قشم بازدید کردند . در این بازدید بعد از مشاهده فیلم کلی از پروسه تولید، کارشناسان کارخانه نکاتی را در باره اصول تولید سیمان  با دانش آموزان در میان گذاشتند و بعد از آن دانش آموزان به بازدید ازآزمایشگاه و  خطوط تولید کارخانه پرداختند.