پس از طوفان عصر روز سه شنبه 1400/4/29 ساعت 17:30 در جزیره قشم که منجر به واژگونی 11 تیر انتقال نیرو خط اختصاصی شرکت سیمان قشم گردید ، با تلاش 24 ساعته همکاران نسبت به جایگزینی تیر های آسیب دیده و بازسازی خطوط انتقال در کمتر از سه روز موفق به راه اندازی مجدد جریان برق در مسیر خط اختصاصی شرکت شدند همچنین در امری خدا پسندانه این شرکت به جهت یاری رساندن در برق رسانی به روستاهایی که در اثر طوفان برقشان قطع شده بود تا زمان بازسازی خطوط انتقال اجازه انتقال برق از طریق خط اختصاصی خود را داده تا در زوزها گرم تابستان روستاییان از نعمت برق بی نصیب نمانند .