دومین نشست کارگروه صادرات سیمان از مرزهای جنوب به میزبانی شرکت سیمان قشم برگزار گردید.

این کارگروه با حضور آقایان مهندس هوشیاری مدیر عامل هلدینگ سیمان تامین، دکتر فرمانی مدیر عامل هلدینگ سیمان سیدکو و ریاست انجمن صنفی، مهندس سلیمیان مدیر عامل هلدینگ سیمان غدیر، مهندس افخمی مدیر عامل هلدینگ سیمان اسپندار و مهندس الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و سایر مدیران محترم عامل شرکت های صادر کننده سیمان در تاریخ 14/10/1401 به میزبانی شرکت سیمان قشم برگزار گردید و در خصوص موضوعات مختلف از جمله تعیین قیمت کف فروش محصولات صادراتی ( کلینکر و سیمان) رفع موانع صادرات تبادل نظر صورت پذیرفت و توسعه کارگروه صادرات از کلیه مرزهای کشور در دستور کار انجمن صنفی قرار گرفت.