کشتی الوکره

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ کشتی ALVAKRA با ظرفیت بارگیری ۵۰۰۰ تن سیمان فله راس ساعت ۱۱:۳۰ در اسکله کاوه پهلوگیری و پس از پاس شدن کشتی شروع به بارگیری نمود. پیش بینی می شود کشتی مذکور در تاریخ ۲ مرداد ماه بارگیری آن به اتمام رسیده و از اسکله کاوه جدا خواهد شد.