کشتی الوکره

با توجه به کمبود سیمان در اواخر سال ۹۹برج ۱۱، این شرکت در راستای حمایت از مصرف کنندگان، کلیه سیمان تولیدی را به مدت ۵ ماه (از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۱) در بازار داخلی توزیع نموده و پس از اشباع بازار داخلی و‌حدوداً ۵ ماه توقف صادرات، اولین محموله سیمان صادراتی به مقصد کشور کویت و سپس کشور سومالی را شروع نمود.