پرسنل شرکت سیمان قشم در اقدامی خدا پسندانه با حضور در پایگاه سیار انتقال خون قشم که در بهداری شرکت مستقر شده بود، بخشی از خون خود را اهدا کردند. این مراسم در راستای مسئولیت اجتماعی و ترویج مستمراهدای خون برای دومین بار در کارخانه  برگزار و با استقبال مدیران و پرسنل  مجموعه مواجه شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان قشم، در این برنامه خیرخواهانه پرسنل واحدهای مختلف اداری و عملیاتی و حراست و … با ایثار خون خود به نیازمندان بخشی از کمبود ذخایر خون بیماران هرمزگانی را تامین کردند.