مراسم تجلیل و تشکر از همکاران بازنشسته شرکت سیمان قشم برگزار شد

مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته واحد های مختلف با حضور مدیر عامل شرکت سیمان قشم و مدیران واحد های مربوطه برگزار گردید. در این مراسم ضمن تشکر از زحمات چندین ساله این همکاران مهندس عبدی مدیر عامل شرکت سیمان قشم گفت تکریم و تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان وظیفه همگانی است بازنشستگان را هیچ وقت نباید فراموش کرد، بلکه همواره باید زحمات این عزیزان را مورد تقدیر و توجه قرار داد. تغییر نگرش جامعه نسبت به جایگاه افراد بازنشسته و ایجاد روحیه و امید در آنان، به طور قطع دلگرمی جوانان و آینده سازان کشور را به همراه دارد. و در آخر مراسم با  اهدای لوح و هدیه از بازنشستگان قدرانی به عمل آمد.