12

برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت سیمان قشم در سال ۱۴۰۰ افزوده شد و عنوان واحد نمونه استاندارد بار دیگر هم به شرکت سیمان قشم رسید .طی مراسمی که به مناسبت روز جهانی استاندارد با حضور استاندار محترم ، مدیر کل محترم استاندارد هرمزگان ، ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، مدیر کل محترم محیط زیست استان و سایر مقامات استانی در محل استانداری هرمزگان برگزار و از شرکت سیمان قشم بعنوان واحد نمونه تولیدی استان هرمزگان تقدیر بعمل آمد و تندیس و لوح واحد نمونه به آقای مهندس عبدی معاونت محترم بهره برداری و مدیر کارخانه اهدا گردید. پس از ارزیابی دقیق صورت گرفته توسط سازمان استاندارد از بین کلیه واحد‌های تولیدی فعال در سطح استان ، شرکت سیمان قشم و شرکت نفت پاسارگاد بعنوان واحد منتخب در سطح استان شناسایی و معرفی انجام پذیرفت .