به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان قشم با فرارسیدن روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و رعایت کلیه موازین بهداشتی جهت پیشگیری و غربالگری بیماری‌های شغلی و غیر شغلی مهم و شایع،  با برنامه ریزی صورت گرفته، معاینات طب کار از جمله نمونه گیری خون، تست های بینایی، شنوایی، تنفسی ریوی و نوار قلب سالیانه پرسنل شاغل در مجتمع درمانی شرکت سیمان قشم  انجام شد. 

مطابق ماده 92 قانون کار و به منظور پایش سلامت کارکنان محترم در راستای اهداف کلان شرکت سیمان قشم ، تمامی پرسنل شاغل در بخش های مختلف کارخانه، معاینات خود را به انجام رساندند.

هدف از انجام آزمایشات ادواری سالیانه انجام غربالگری بیماری‌های شغلی و غیر شغلی مهم و شایع، اطلاع رسانی به شاغلین و ارجاع به مراکز درمانی به منظور پیگیری تا مرحله درمان می باشد.