12 1

در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳ راس ساعت ۲۳:۰۰ کشتی MV MALAk با ظرفیت ۴۶۰۰۰ تن به لنگرگاه اسکله کاوه رسید و پس از گرفتن پایلوت و پهلوگیری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ بارگیری کشتی مذکور در ساعت ۲۴:۰۰ شروع شد. پیش بینی می گردد بارگیری ۴۶۰۰۰ تن کلینکر ظرف مدت ۵ روز به اتمام رسیده و پس از آن پورت کاوه را به مقصد بندر شعیبه کویت ترک نماید.